لوگو دکتر زخم
Search
Close this search box.

دانستنی های پزشکی

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

5403تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

9123تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

8282تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

10873تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

8981تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

7378تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

9443تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

81235تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

101009تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

6224تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

681تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

10312تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

6403تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

7123تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

10282تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

9873تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

6981تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

14378تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

13443تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

131235تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

131009تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

8224تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

1581تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

16312تعداد ویدیوها: 12