لوگو دکتر زخم
شستشوی زخم پای دیابتی
اقدامات قبل و بعد از درمان زخم

شستشوی زخم پای دیابتی؛ 6 مرحله مهم

شستشوی زخم پای دیابتی از جمله نکات مراقبتی پر اهمیت در پیشگیری از عفونت زخم و بهبود سریع زخم است. اصولا دیابت به دلیل این

همه چیز در مورد تاول پای دیابتی
دیابت

تاول پای دیابتی 🦶🏻

تاول پای دیابتی اکثرا بر روی انگشتان و کناره های پا زده می شوند. اگر تاول ها از نوع دیابتی باشند به صورت چند طرفه