لوگو دکتر زخم
Search
Close this search box.

دانستنی های پزشکی

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

1399تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

2101تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

1279تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

2841تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

2948تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

1226تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

1430تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

11200تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

2982تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

1202تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

177تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

1311تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

1399تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

1101تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

1279تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

1841تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

1948تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

8226تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

3430تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

41200تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

7982تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

1202تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

777تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

7311تعداد ویدیوها: 12